VCX NANO LAND ROVER TESTER DIAGNOSTYCZNY

Dodano: 04.02.2021

Interfejs Diagnostyczny do LAND ROVERA. Interfejs współpracuje z fabrycznym oprogramowaniem LAND ROVERA pozwalając nam na skuteczna diagnostykę samochodową.
Kupując u nas urządzenie otrzymujesz licencje LAND ROVERA z możliwością wykonywania rozszerzonej diagnostyki w trybie offline.

Jesteśmy jedynym w Polsce Certyfikowanym sprzedawcą urządzeń fabryki Allscanner
Gwarantujemy: 
- Wysyłkę urządzenia z magazynu w Polsce.
Naprawy Gwarancyjne i Pogwarancyjne.
Sprawny kontakt w ramach obsługi klienta.
Brak pośredników w sprzedaży.
Możliwości techniczne, których nie posiadają inni sprzedawcy.
Skontaktuj się z nami i odwiedź naszą stronę internetową!

www.allscanner.pl


Korzystanie z interfejsu wymaga oryginalnego oprogramowania diagnostycznego danej marki, jeśli nie posiadasz oryginalnego oprogramowania napisz do nas!


English


VCX NANO LAND ROVER DIAGNOSTIC DEVICE

Cena : 151 €


Diagnostic Interface for LAND ROVER. The interface works with the factory LAND ROVER software,
allowing us to perform effective car diagnostics.
When you buy a device from us, you get LAND ROVERA licenses with the ability to perform extended
diagnostics offline.
We are the only certified seller of Allscanner factory devices in Poland
We guarantee:
-Shipment of the device from a warehouse in Poland.
-Warranty and post-warranty repairs.
-Efficient contact as part of customer service.
-No sales agents.
-Technical capabilities that other sellers do not have.
Contact us and visit our website!
www.allscanner.pl
The use of the interface requires the original diagnostic software of a given brand, if you do not have the
original software, write to us!

Price list (English) - PDF
Preisliste (German) - PDFGerman

VCX NANO LAND ROVER DIAGNOSTIC TESTER

Preis: 151 €

Diagnoseschnittstelle für LAND ROVER. Die Schnittstelle funktioniert mit der werkseitigen LAND ROVERSoftware,
sodass wir eine effektive Fahrzeugdiagnose durchführen k nnen.
Wenn Sie ein Ger t bei uns kaufen, erhalten Sie LAND ROVERA-Lizenzen mit der M glichkeit, erweiterte
Diagnosen offline durchzuführen.
Wir sind der einzige zertifizierte Verk ufer von Allscanner-Werksger ten in Polen
Wir garantieren:
-Versand des Ger ts aus einem Lager in Polen.
-Garantie und Reparaturen nach der Garantie.
-Effizienter Kontakt im Rahmen des Kundenservice.
-Keine Handelsvertreter.
-Technische F higkeiten, die andere Verk ufer nicht haben.
Kontaktieren Sie uns und besuchen Sie unsere Website!
www.allscanner.pl
Für die Verwendung der Schnittstelle ist die Original-Diagnosesoftware einer bestimmten Marke erforderlich.
Wenn Sie nicht über die Original-Software verfügen, schreiben Sie uns!

Price list (English) - PDF
Preisliste (German) - PDF

Cena:
680.00 PLN
Rzeszów, podkarpackie