Tester VCX NANO GM Diagnostyka pojazdów

Dodano: 01.02.2021

Interfejs Diagnostyczny do samochodów GM. Interfejs współpracuje z fabrycznym oprogramowaniem GM pozwalając nam na skuteczna diagnostykę samochodową.
Kupując u nas urządzenie otrzymujesz licencje GM z możliwością wykonywania rozszerzonej diagnostyki w trybie offline.

Jesteśmy jedynym w Polsce Certyfikowanym sprzedawcą urządzeń fabryki Allscanner
Gwarantujemy:
Wysyłkę urządzenia z magazynu w Polsce.
Naprawy Gwarancyjne i Pogwarancyjne.
Sprawny kontakt w ramach obsługi klienta.
Brak pośredników w sprzedaży.
Możliwości techniczne, których nie posiadają inni sprzedawcy.

Skontaktuj się z nami i odwiedź naszą stronę internetową!

www.allscanner.pl


Korzystanie z interfejsu wymaga oryginalnego oprogramowania diagnostycznego danej marki, jeśli nie posiadasz oryginalnego oprogramowania napisz do nas!


English

VCX NANO GM TESTER VEHICLE DIAGNOSTICS


Price: 168 €

Diagnostic Interface for GM cars. The interface works with the factory GM software, allowing us to
perform efficient car diagnostics.
When you buy a device from us, you get GM licenses with the ability to perform extended
diagnostics offline.
We are the only certified seller of Allscanner factory devices in Poland
We guarantee:
-Shipment of the device from a warehouse in Poland.
-Warranty and post-warranty repairs.
-Efficient contact as part of customer service.
-No sales agents.
-Technical capabilities that other sellers do not have.
Contact us and visit our website!
www.allscanner.pl
The use of the interface requires the original diagnostic software of a given brand, if you do not have
the original software, write to us!

Price list (English) - PDF
Preisliste (German) - PDFGerman

VCX NANO GM TESTER FAHRZEUGDIAGNOSE

Preis: 168 €

Diagnoseschnittstelle für GM-Fahrzeuge. Die Schnittstelle arbeitet mit der werkseitigen GM-Software,
sodass wir eine effiziente Fahrzeugdiagnose durchführen k nnen.
Wenn Sie ein Ger t bei uns kaufen, erhalten Sie GM-Lizenzen mit der M glichkeit, erweiterte Diagnosen
offline durchzuführen.
Wir sind der einzige zertifizierte Verk ufer von Allscanner-Werksger ten in Polen
Wir garantieren:
-Versand des Ger ts aus einem Lager in Polen.
-Garantie und Reparaturen nach der Garantie.
-Effizienter Kontakt im Rahmen des Kundenservice.
-Keine Handelsvertreter.
-Technische F higkeiten, die andere Verk ufer nicht haben.
Kontaktieren Sie uns und besuchen Sie unsere Website!
www.allscanner.pl
Die Verwendung der Schnittstelle erfordert die Original-Diagnosesoftware einer bestimmten Marke. Wenn
Sie nicht über die Original-Software verfügen, schreiben Sie uns!

Price list (English) - PDF
Preisliste (German) - PDF

Cena:
760.00 PLN
Rzeszów, podkarpackie